Loading...

SHAO KANO MARTIAL ART CLUB (BRANCH VIKAS PURI) BELT GRADING HELD ON 12th JANUARY 2015

Home / SHAO KANO MARTIAL ART CLUB (BRANCH VIKAS PURI) BELT GRADING HELD ON 12th JANUARY 2015

SHAO KANO MARTIAL ART CLUB (BRANCH VIKAS PURI) BELT GRADING HELD ON 12th JANUARY 2015

: SKMC - Vikas Puri

: 12 January 2015

:

SHAO KANO MARTIAL ART CLUB (VIKAS PURI) RESULT OF BELT GRADING: 1. DS.011VP VIKAS YADAV S/O JOGINDER YADAV (67%) 2. DS.012VP RAHUL KUMAR CHAUDHARY S/O RAMASHISH CHAUDHARY (64%) 3. DS.013VP MANISH KUMAR S/O RAM MOHAN DAS (71%) 4. DS.014VP VIVEK SINGH S/O RAMAKANT SINGH (68%) 5. DS.015VP VIJAY SHAH S/O RAMESHWAR SHAH (79%) 6. DS.017VP HARSH PRAKASH S/O HARERAM PRAKASH (59%) 7. DS.010VP SHEETAL (85%)